عنصر اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده

عنصر: اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده تحقیقات اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی 2هزار کودک در زندان‌های کشور!

زندگی دوهزار و سیصد کودک در زندان ها سوژه کارتون مهدی عزیزی در روزنامه شهروند شده است هست. «هر زندانی که بیش از 10 کودک دارد می تواند مهدکودک تاسیس کند.»

2هزار کودک در زندان‌های کشور!

2هزار کودک در زندان های کشور!

عبارات مهم : زندان

زندگی دوهزار و سیصد کودک در زندان ها سوژه کارتون مهدی عزیزی در روزنامه شهروند شده است هست. «هر زندانی که بیش از 10 کودک دارد می تواند مهدکودک تاسیس کند.»

2هزار کودک در زندان‌های کشور!

واژه های کلیدی: زندان | زندانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs