عنصر اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده

عنصر: اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده تحقیقات اخبار حوادث

چاپ 3بعدی اندام‌های بدن در چهارچوب‌هایی از جنس شکر

پژوهشگران آمریکایی در نظر دارند چاپ سه‌بعدی سلول‌ها و بافت‌های انسان را در چهارچوبی از شکر انجام دهند.  چاپ 3بعدی اندام های بدن در چهارچوب ..

ادامه مطلب

‌ تنها جهت حمله واکنشی از تسلیحات هسته‌ای استفاده می‌کنیم / پوتین

رئیس‌جمهوری روسیه گفت مسکو تنها جهت حمله واکنشی از تسلیحات هسته‌ای خودش استفاده خواهد کرد.  پوتین: تنها جهت حمله واکنشی از تسلیحات..

ادامه مطلب