عنصر اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده

عنصر: اسلحه ماشین پرونده خیابان راننده تحقیقات اخبار حوادث

ادامه رایزنی‌ها جهت حضور بانوان در استادیوم‌ها / ابتکار اعلام کرد

معاون زنان و امورخانواده مدیر جمهور از ادامه رایزنی‌ها جهت حضور بانوان در استادیوم‌ها خبر داد. ابتکار اعلام کرد: ادامه مشورت ها جهت حضور بانوان در ا..

ادامه مطلب

2هزار کودک در زندان‌های کشور!

زندگی دوهزار و سیصد کودک در زندان ها سوژه کارتون مهدی عزیزی در روزنامه شهروند شده است هست. «هر زندانی که بیش از 10 کودک دارد می تواند مهدکودک تاسیس..

ادامه مطلب